Uitleg over verzekeringen

Wat is een verzekering ?

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen twee partijen: de verzekeringnemer en een verzekeraar. Een verzekeringnemer kan voor verscheidene zaken een verzekering afsluiten. Het gaat er bij het afsluiten van zo’n verzekering altijd om dat de verzekeringnemer, degene die een verzekering afsluit, het risico afwentelt op de verzekeraar, degene die een verzekering verstrekt. In ruil voor het risico dat de verzekeraar op zich neemt, betaalt de verzekeringnemer een premie (financiële beloning vaak per maand). Als het risico uitkomt, is de verzekeraar verplicht een uitkering te betalen.

Het is vaak verstandig om een verzekering te nemen. Als je bijvoorbeeld je koophuis niet tegen brand verzekert, neem je het risico dat je bij schade of verlies door brand alles zelf moet gaan betalen. Sommige mensen en instanties hebben de financiële middelen om deze risico’s zelf te dragen, zoals de Nederlandse overheid. De meeste mensen hebben deze financiële middelen niet en dan loont het om een verzekering te nemen en soms is het zelfs verplicht.

Verzekering afsluiten

Een verzekeringsovereenkomst komt tot stand wanneer de verzekeringnemer een overeenkomst sluit met een verzekeraar. Een aanvraag voor een verzekering geschiedt doorgaans op de volgende manier:

  1. De verzekeringnemer vraagt een verzekering aan en geeft daarbij alle relevante gegevens.
  2. De verzekeraar bekijkt deze gegevens en bepaalt of deze bereid is het risico te dragen. Zodra de verzekeraar de aanvraag goedkeurt, is er sprake van een overeenkomst.
  3. Beide partijen (verzekeraar en verzekeringnemer) zijn dan aan de verzekeringsovereenkomst gebonden. Vaak is er een bedenktijd van 14 dagen waarbij de verzekeringnemer nog van de verzekering af kan zien.

De verzekeringsovereenkomst wordt schriftelijk vastgesteld in een verzekeringspolis. Deze polis bestaat uit een polisblad en de polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden (of verzekeringsvoorwaarden) staat bijvoorbeeld precies wat wel en wat niet verzekerd wordt. Op het polisblad staan onder andere de volgende zaken:

 1. De gegevens van de verzekeraar;
 2. De gegevens van de verzekerde (die of datgene waarvan men het risico niet op zich wilt nemen);
 3. De gegevens van de verzekeringnemer;
 4. De omschrijving van het verzekerde risico;
 5. De ingangsdatum;
 6. De verzekeringsduur;
 7. De hoogte van de premie;
 8. Het verzekerde bedrag;
 9. Het eventuele eigen risico

In Nederland hebben we veel soorten verzekeringen en verzekeraars. Binnen verzekeringen bestaan er zelfs verzekeringen. De autoverzekeringen bij Unive zijn bijvoorbeeld onder verdeeld in: WA, WA Beperkt Casco en WA Volledig Casco. Bij WA (wettelijk aansprakelijk) wordt alleen schade vergoedt die door eigen schuld veroorzaakt is bij anderen. De schade aan de eigen auto zijn voor eigen rekening. Bij beperkt casco wordt daarnaast ook o.a. brand, diefstal en ruitschade verzekerd bij de eigen auto. Bij volledig casco wordt vrijwel alle schade vergoedt. De indeling gaat volgens het goed, beter, best-principe en vrijwel iedere verzekeraar houdt deze indeling aan.