Verzekering opzeggen

Verzekeraars zijn vanaf 1 januari 2010 gedwongen om schadeverzekeringen niet meer stilzwijgend te verlengen. Voorheen werden verzekeringen zonder de verzekerde daarvan op de hoogte te houden verlengd met nog eens een jaar. Door deze nieuwe regeling moeten verzekeringsmaatschappijen op tijd aangeven dat uw polis wordt verlengd.  Het opzeggen van verzekeringen is ook versoepeld. Op die manier is het nu makkelijker om verzekeringen op te zeggen, zodat consumenten bijvoorbeeld sneller van een beter aanbod kunnen profiteren. Zo proberen verzekeraars o.a. het consumentenvertrouwen weer terug te winnen.

Looptijd en opzegtermijn

Alle verzekeringen die na 1 januari 2010 worden afgesloten, hebben een looptijd van een jaar.  Als de verzekerde zijn of haar verzekering niet na een jaar opzegt, wordt deze door de verzekeraar verlengd met een jaar. Dat is op zich geen probleem, want de verzekerde zit er niet meer aan vast voor nog een jaar. Na een jaar kan de verzekerde de verzekering op iedere moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Een voorbeeld: Stel dat u een verzekering afsluit op 1 januari 2010.  U zegt uw verzekering niet op tijd op en de verzekeraar verlengt deze daarom met nog een jaar. Dat is op zich geen probleem. U kunt op elk moment uw verzekering opzeggen. Bijvoorbeeld op 3 april 2010.  Uw verzekering wordt dan definitief stopgezet op 3 mei 2010 (een maand na uw opzegging).

Als de verzekerde opnieuw een verzekeringsovereenkomst afsluit met een andere verzekeraar na een opzegging, dan gelden dezelfde regels. Het eerste jaar zit de verzekerde vast. Na een jaar kan de verzekerde op elk gewenst moment zijn of haar verzekering opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Meerjarige verzekeringsovereenkomsten

Verzekeraars kunnen nog steeds meerjarige verzekeringsovereenkomsten aangaan. De opstalverzekering is zo’n verzekering waarbij een verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan die langer dan een jaar vaststaat. Als een verzekerde een verzekeringsovereenkomst van bijvoorbeeld 3 jaar afsluit, kan deze tussentijds niet opgezegd worden. Het op elk gewenst moment opzeggen van een verzekering na afloop van een jaar gaat hier dan niet meer op. Als 3 jaren zijn afgelopen, wordt de verzekeringsovereenkomst omgezet in een jaarcontract en dan geldt vrij opzeggen met een opzegtermijn van een maand wel.

 

De verzekeraar moet iedere klant schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat hun jaarcontract afloopt.  Dat kan op verschillende manieren. Doorgaans stuurt de verzekeraar zijn of haar klant enkele weken voordat het contract afloopt een brief. Daarin staat wanneer het contract afloopt (vervalt) en tevens biedt de verzekeraar de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen of te verlengen. De verzekeraar kan ook op een vooraf bepaald tijdstip alle klanten een brief toesturen.  Ook in deze brief moet duidelijk vermeld worden wanneer het contract vervalt en dat het mogelijk de verzekering op te zeggen.

Deze nieuwe regeling is alleen van toepassing op verzekeringsinstanties die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars die schadeverzekeringen aanbieden. Onder schadeverzekeringen verstaan we: autoverzekering, inboedelverzekering, woonhuisverzekering (opstalverzekering), rechtsbijstandverzekering en reisverzekering. Deze moeten zich aan deze regels houden om op die manier gezamenlijk te streven naar het herstellen van het consumentenvertrouwen dat enorme schade opliep door o.a. het stilzwijgend verlengen van verzekeringen en de ophef rondom woekerpolissen.

Deze regeling geldt dus bijvoorbeeld niet voor verzekeraars die niet aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast vallen de zorgverzekeringen ook buiten de ze regeling. Dat komt, omdat zorgverzekeraars altijd al voor 19 november duidelijk maken onder welke polisvoorwaarden dit jaar verzekerd wordt. Vanaf dan krijgen klanten de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen tot en met 31 december. Voor 1 februari uiterlijk moet men een nieuwe zorgverzekering hebben gekozen.