Verzekering afsluiten

Verzekering afsluiten

Een verzekeringsovereenkomst komt tot stand wanneer de verzekeringnemer een overeenkomst sluit met een verzekeraar. Een aanvraag voor een verzekering geschiedt doorgaans op de volgende manier:

1. De verzekeringnemer vraagt een verzekering aan en geeft daarbij alle relevante gegevens.

2. De verzekeraar bekijkt deze gegevens en bepaalt of deze bereid is het risico te dragen. Zodra de verzekeraar de aanvraag goedkeurt, is er sprake van een overeenkomst.

3. Beide partijen (verzekeraar en verzekeringnemer) zijn dan aan de verzekeringsovereenkomst gebonden. Vaak is er een bedenktijd van 14 dagen waarbij de verzekeringnemer nog van de verzekering af kan zien.

De verzekeringsovereenkomst wordt schriftelijk vastgesteld in een verzekeringspolis. Deze polis bestaat uit een polisblad en de polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden (of verzekeringsvoorwaarden) staat bijvoorbeeld precies wat wel en wat niet verzekerd wordt. Op het polisblad staan onder andere de volgende zaken:

• De gegevens van de verzekeraar;
• De gegevens van de verzekerde (die of datgene waarvan men het risico niet op zich wilt nemen);
• De gegevens van de verzekeringnemer;
• De omschrijving van het verzekerde risico;
• De ingangsdatum;
• De verzekeringsduur;
• De hoogte van de premie;
• Het verzekerde bedrag;
• Het eventuele eigen risico

 

In Nederland hebben we veel soorten verzekeringen en verzekeraars. Binnen verzekeringen bestaan er zelfs verzekeringen.

De autoverzekeringen bij Unive zijn bijvoorbeeld onder verdeeld in: WA, WA Beperkt Casco en WA Volledig Casco. Bij WA (wettelijk aansprakelijk) wordt alleen schade vergoedt die door eigen schuld veroorzaakt is bij anderen. De schade aan de eigen auto zijn voor eigen rekening. Bij beperkt casco wordt daarnaast ook o.a. brand, diefstal en ruitschade verzekerd bij de eigen auto. Bij volledig casco wordt vrijwel alle schade vergoedt. De indeling gaat volgens het goed, beter, best-principe en vrijwel iedere verzekeraar houdt deze indeling aan.