Interview Paul Koopman, Verbond van Verzekeraars

Interview Paul Koopman, Verbond van Verzekeraars

Om meer over deze organisatie te weten te komen, heb ik een interview afgenomen met Paul Koopman van het Verbond.

Kunt u wat over uw functie vertellen?

– Ik ben perswoordvoerder. Dat betekent dat ik veel in contact sta met media en ook intern adviseer over hoe met publiciteit om te gaan.

 

Waarom is het verbond van Verzekeraars opgericht?

– Om de belangen van de leden te behartigen. Het idee was dat verzekeraars samen meer kunnen bereiken dan allemaal apart.

Waar houdt de brancheorganisatie zich vooral mee bezig?

– Met belangenbehartiging, ledenservice, expertbijeenkomsten, ontwikkeling van beleid, adviseren over waar de kansen en bedreigingen liggen, cursussen.


Uit cijfers van het CSV blijkt dat het consumentenvertrouwen in verzekeraars erg laag is. Hoe proberen verzekeraars dit vertrouwen terug te winnen en speelt het Verbond daar een rol bij?

– Ja dat is een zaak van lange adem, want vertrouwen vertrekt te paard maar komt te voet. We proberen dat niet terug te winnen met mooie praatjes maar door prestaties te verbeteren en problemen op te lossen. Voorbeeld is de compensatie voor te hoge kosten bij beleggingspensioenen, de verkorting van de contracttermijnen, invoering van een klanttevredenheidskeurmerk.

Op welke manier zet het Verbond zich in als het gaat om fraudeaanpak?

– Het verbond verricht daar veel studie naar en adviseert zijn leden hoe daarmee om te gaan. Daarvoor zijn onder meer protocollen ontwikkeld die fraude moeten opsporen en bestraffen.
Verzekeraars zijn niet altijd duidelijk over hun producten. Uit onderzoek is gebleken dat veel consumenten o.a. de polisvoorwaarden niet begrijpen. Hoe pakt men dit probleem aan en doet het Verbond van Verzekeraars hier wat aan?

– Begrijpelijkheid en transparantie vinden we heel belangrijk. Verzekeraars zijn bijvoorbeeld inmiddels veel transparanter over kosten dan andere financiële aanbieders zoals pensioenfondsen of banken. We hebben begrijpelijke productwijzers ontwikkeld en een website www.allesoververzekeren.nl. Polisvoorwaarden is iets complexer: die moeten vaak aan juridische eisen voldoen en mag je van de mededingingsautoriteit NMA niet centraal afstemmen. Toch doen individuele verzekeraars er veel aan om die voorwaarden begrijpelijker te maken, onder meer via een toets bij consumentenpanels. Verzekeringsadviseurs hebben hier een ook belangrijke taak om de klant ,,door de polis heen te praten’’.

Naarmate mensen goed verzekerd zijn, maken zij zich minder zorgen over het verzekerde risico. Dit wordt ook wel Moral hazard genoemd. Het is in het belang van zowel de verzekeringsmaatschappijen en de maatschappij zelf dat dit probleem wordt aangepakt. Hoe wordt dit gedaan?

– Wij gaan ervan uit dat consumenten heel goed weten dat het lijden van schade, of dat nu blikschade is of waterschade aan de woning, heel vervelend is, nog los van de verzekerbaarheid. Dus in zijn algemeenheid zullen mensen niet geneigd zijn zich roekeloos te gaan gedragen, alleen omdat zij verzekerd zijn. Wel besteden verzekeraars steeds meer aandacht aan preventie.

Hoe zit het met discriminatie bij verzekeringen? Is het Verbond hiervan op de hoogte en hoe pakt men dit probleem dan aan?

– Verzekeraars maken onderscheid op basis van leeftijd en bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s. Dat is ook toegestaan. Om een risico te verzekeren tegen een passende premie moet een verzekeraar een inschatting van dat risico kunnen maken. Zo zal iemand van 50 jaar meer premie voor een AOW-verzekering betalen dan een gezond mens van 30. Dat wordt algemeen aanvaard. Het uitsluiten op basis van postcodes, komt niet voor, bleek uit recent onderzoek in Kanaleneiland.

Heeft u tot slot misschien nog tips voor consumenten met betrekking tot het afsluiten van verzekeringen?

– Weet goed waaraan je begint, lees goed na waar je wel maar vooral ook niet tegen verzekerd bent. Vergelijk dus niet alleen op prijs maar ook op kwaliteit en serviceniveau. Bij complexe producten: vraag goed advies en laat je informeren over de adviesvergoeding.