Herverzekeren

Een verzekeringnemer sluit een verzekering af om het risico af te kunnen wentelen op de verzekeraar. De verzekeraar kan een gedeelte van dit risico verzekeren bij een andere verzekeraar. Op deze manier hoeft de verzekeraar niet op te draaien voor alle kosten. Als een verzekeraar het risico (of een gedeelte daarvan) afwentelt op een andere verzekeraar, dan is er sprake van een herverzekering.

Waarom wordt er gekozen voor een herverzekering?

Een verzekeraar kiest er natuurlijk niet zomaar voor om een herverzekering af te sluiten. Dit brengt ook kosten met zich mee, zoals: premie. Toch besluit een verzekeraar een herverzekering af te sluiten, zodat zij ook grote bedragen kunnen verzekeren. Als een grote fabriek in brand vliegt, draait de verzekeraar in een klap een groot verlies.

Dit risico op verlies wil of kan een verzekeraar niet alleen dragen en kiest daarom voor een herverzekering. Op deze manier kunnen verzekeraars ook verzekeringen met hoge verzekerde bedragen (= het maximale bedrag dat een verzekeraar moet uitkeren als het risico intreedt) afsluiten.

Daarnaast voorkomt herverzekering ook grote schommelingen in de jaarcijfers. Deze schommelingen in jaarcijfers kunnen veroorzaakt worden door grote schades, zoals brand in een fabriek, of door incidentele schade: 31 december met vuurwerk of een krachtige storm.

 

Herverzekeraars

Iedere verzekeringsmaatschappij die herverzekeringen accepteert is in principe een herverzekeraar, maar er bestaan ook gespecialiseerde ondernemingen die zich alleen bezighouden met herverzekeringen. In Nederland hebben we twee herverzekeraars: Alhermij (Algemene Herverzekeringsmaatschappij) en de Nederlandse Assurantiegroep. Een verzekeraar hoeft niet per se zichzelf te verzekeren bij een Nederlandse herverzekeraar. Vaak komt het voor dat verzekeringsinstanties hun herverzekeringen in het buitenland afsluiten bij herverzekeraars als Münchener Rück, de een na grootste herverzekeraar in de wereld en tevens een van de grootste herverzekeraars van de World Trade Center dat op 11 september 2001 verwoest werd.

Sinds 2003 bestaat ook de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het herverzekeren van terrorismeschaden. Alle schade die in Nederland ontstaat als gevolg van terrorisme kan bij hen verzekert worden.

Andere regels

Een herverzekering is niet hetzelfde als een normale verzekering. Bij herverzekeringen hoeft er bijvoorbeeld geen assurantiebelasting betaald te worden.