Verzekeringen

Informatie over verzekeren

Wat zijn verzekeringen ?
Verzekeringen zijn een overeenkomst tussen een verzekeraar en een klant, die inhoudt dat de verzekeraar een vergoeding uitkeert bij het optreden van een onzekere gebeurtenis in de toekomst die de klant schade berokkent. De klant betaalt daarvoor een periodieke premie. Tussen de klant en de verzekeraar wordt een contract afgesloten, de verzekeringspolis.
 
Welke soorten verzekeringen zijn er ?
Er bestaan vele soorten verzekeringen voor particulieren, die bescherming leveren tegen hoge kosten op het gebied van (bijvoorbeeld):

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Autoverzekering
 • Wettelijke aansprakelijkheid auto
 • Brandverzekering
 • Evenementenverzekering
 • Glasschade (d.w.z. ruiten van een woning/bedrijfspand)
 • Inboedel
 • Natura uitvaartverzekering
 • Ongevallen
 • Opstal
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Reisverzekering
 • Waterschade
 • Aansprakelijkheid voor particulieren of bedrijven
 • Zorgpolis: basisverzekering
 • Ziektekosten (met of zonder tandartsverzekering)

Daarnaast bestaan er allerlei vormen van levensverzekeringen, waaronder overlijdensverzekeringen en erfrentes die geld uitkeren op een vooraf overeengekomen tijdstip of na het overlijden van de verzekerde.

 
Enkele tips over verzekeringen:
 • Verzekerde waarde: ga regelmatig na of de verzekerde waarde van b.v. uw inboedel/opstal niet aangepast moet worden. Verzeker niet minder maar ook niet meer dan u nodig heeft. Het is altijd mogelijk de dekking later bij te stellen. Lees ook waarde inboedel
 • Vergelijken: ga regelmatig na of u niet te veel betaalt voor uw verzekeringen, b.v. door online te vergelijken
 • Opzeggen: zeg nooit een verzekering op voor u geaccepteerd bent bij de nieuwe maatschappij. Lees ook opzegtermijn verzekeringen
 • Waarheid: geef de gevraagde gegevens op naar waarheid.
 • Kosten: beperk de kosten door b.v. per jaar in plaats van per maand te betalen.
 
Hoe werkt een verzekering ?
De verzekeringsmaatschappij beheert de betaalde premiegelden. Doordat veel mensen bij de verzekeringsmaatschappij een premie storten, is de verzekeringsmaatschappij in staat een grote uitkering te doen als één persoon schade lijdt (de zogenaamde schadeverzekeringen). Doordat veel mensen een premie betalen wordt het risico voor het individu op deze manier gedeeld. Voor het berekenen van een risico wordt een beroep gedaan op de statistiek en de kansrekening.