Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over de pensioenregeling

Waarom is een goede pensioenregeling belangrijk?
Een goede pensioenregeling is van belang als (aanvullende) bron van inkomsten bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid of voor de nabestaanden na overlijden. Pensioen is er dan ook op gericht om te voorzien in inkomen bij het wegvallen van inkomen uit werk, in verband met het bereiken van een zekere ouderdom of bij overlijden als inkomstenvoorziening voor uw nabestaanden en tenslotte, ter voorziening van wegvallend inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid.

 

Wat is er besloten met betrekking tot de franchise?
In de huidige pensioenregeling lag de franchise erg hoog. Dit had vooral voor tweeverdieners nadelige gevolgen. Door de sterke verlaging van de franchise wordt dit probleem in aanzienlijke mate verkleind. De CMHF heeft getracht de franchise op het niveau van de AOW voor alleenstaanden te leggen. Hiervoor was echter niet voldoende financiële ruimte. Een stap in de goede richting is echter wel gemaakt.
Wat is een kostendekkende premie en hoe wordt die berekend?
Voor de bepaling van een kostendekkende premie worden zeer veel, vaak ook technische gegevens en aannames gebruikt. Zo zijn de tabellen voor de levensverwachting van mannen en vrouwen zijn belangrijk, maar ook de hoogte van de (toekomstige) loonsom, de ingeschatte rente en overige beleggingsopbrengsten. Dit alles wordt ingebracht in de zogeheten ALM-studies. Die studies leiden op basis van het geldende reglement tot een uitkomst. Ook de vergrijzingsgraad van het fonds is van belang. Voor de huidige regeling geldt een kostendekkend premieniveau van ongeveer 18% als onder meer de beleggingsopbrengsten gemiddeld op 7% uitkomen.