Gouden handdruk

Wat is een gouden handdruk ?
Een gouden handdruk is een bedrag dat u bij het ontslag ontvangt van uw voormalige werkgever. Dit bedrag kan worden gebruikt om de tijd te overbruggen waarin u nog geen nieuwe werkgever hebt gevonden. Als u wel direct een nieuwe werkgever hebt gevonden, maar die werkgever een lager loon uitkeert of u in een lagere salarisgroep terecht komt, dan kan de gouden handdruk worden gebruikt om – tijdelijk – het gebrekkig salaris tussen het oude en het nieuwe salaris te compenseren. Een ander nut van het geld is het oplossen van de pensioenbreuk, die u door het ontslag kan oplopen.
Wat kan u met uw gouden handdruk doen ?
De contante uitkering:
U kunt ervoor kiezen om uw Gouden Handdruk in één keer uit te laten keren op uw bankrekening. Het voordeel hiervan is dat u direct kunt beschikken over een bedrag voor het geval u een aanzienlijke uitgave wil doen. Het nadeel is echter dat u de ontslagvergoeding gewoon bij uw inkomen moet optellen en daar dan ook inkomstenbelasting over betaald. 

De Direct Ingaande Lijfrente:
Wanneer u uw Gouden Handdruk wilt gebruiken om uw inkomen aan te vullen kunt u ervoor kiezen om een Direct Ingaande Lijfrente aan te kopen. U kunt daarbij kiezen wanneer u de lijfrente in willen laten gaan en hoe vaak (per maand, kwartaal, halfjaar of jaar) u een uitkering wilt hebben gedurende welke periode. U kunt kiezen voor een levenslange lijfrente of een tijdelijke. U bent geheel vrij in uw keuze. De lijfrente-uitkeringen zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting (Box I). Het grote verschil is dat de gemiddelde belastingdruk (afhankelijk van uw inkomen) over het algemeen lager word dan bij een uitkering ineens.
Koopsom tegen stamrecht:
Wanneer u uw Gouden Handdruk niet direct nodig heeft kunt u uw koopsom storten bij een verzekeringsmaatschappij tegen stamrecht. Het voordeel hiervan is dat u nu geen belasting betaalt maar pas wanneer de koopsom tot uitkering komt. U dient dan wel een Direct Ingaande Lijfrente aan te kopen. Wanneer u de koopsom tot uitkering laat komen op -uiterlijk- uw 65e dan kunt u eventueel voordeel trekken uit het lagere tarief IB dat dan bestaat. U kunt de koopsom ook eerder in laten gaan, bijvoorbeeld als u met vervroeg pensioen wil. Hoe uw Gouden Handdruk belegd gaat worden (garantie of met risico) kunt u zelf aangeven.
Hoe wordt de gouden handdruk berekend ?
Deze wordt berekend volgens de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’: A x B x C  

A = het aantal dienstjaren, een periode van een half jaar plus een dag geldt als een heel dienstjaar (hele dienstjaren tot 40 jaar tellen voor 1, hele dienstjaren in de leeftijd 40-50 jaar tellen voor 1,5 en elk vol dienstjaar daarna telt voor 2)
B = het bruto salaris
C = de correctiefactor
In neutrale gevallen, als de ontbinding geen van de partijen valt te verwijten, is de correctiefactor 1. Als de ontbinding u meer valt te verwijten, zal deze hoger uitvallen. Als de ontbindingsgrond geheel de schuld van de werknemer is, zonder dat er sprake is van enige verwijtbaarheid van uw kant, dan is de correctiefactor 0. De gouden handdruk bedraagt dan ook 0. In de praktijk kan de correctiefactor oplopen tot 17!
Opmerking:
Onder het bruto salaris per maand vallen de volgende onderdelen:
 • vast bruto maandsalaris
 • dertiende maand
 • vaste overwerkvergoeding
 • vakantiegeld
 • structurele winstdeling
 • vaste ploegentoeslag
Hieronder vallen niet:
 • uw aandeel in de pensioenpremie
 • auto van de zaak
 • onkostenvergoeding
 • tantième
 • werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering
 • een niet structurele winstdeling