Een te laag ouderdomspensioen

U hoopt er natuurlijk nooit mee te zitten, een te laag ouderdomspensioen. Toch gebeurt dit
bij heel veel Nederlanders wanneer ze stoppen met werken. Maar waar kan het aan
liggen? Er kunnen vele redenen zijn voor een te laag ouderdomspensioen

1. U krijgt geen volledige AOW
Het klinkt een beetje raar, maar dit kan absoluut soms het geval zijn. Dit komt vaak voor bij
mensen die pas na hun 15e levensjaar in Nederland zijn komen wonen. Zo wordt er op uw
AOW, voor elk jaar dat u tussen uw 15e en 65e niet in Nederland heeft gewoond, 2%
gekort. Wanneer u op uw 25ste in Nederland bent komen wonen, dan wordt er zelfs 20%
van uw AOW gekort. Heeft u vijf jaar in het buitenland gewoond, dan wordt er 10% van uw
AOW ingekort. Het laatste is niet het geval als u zich vrijwillig heeft verzekerd.

2. U heeft een tekort aan dienstjaren
Wanneer u een aantal jaren misschien niet of minder heeft gewerkt, ziet u dit ook terug in
uw pensioen. U heeft dan namelijk ook minder pensioen opgebouwd. Hier kunnen
verschillende redenen voor zijn. Het kan dat u een tijd werkloos bent geweest of de zorg
voor uw kinderen had. De mogelijkheid is er echter ook dat u oud-werkgever geen
pensioenregeling had. Het is dan ook verstandig om dit altijd na te gaan. Informeer dus of
uw werkgever een pensioenregeling heeft of is aangesloten bij een speciale organisatie.

3. Uw echte salaris ligt hoger dan uw pensioensalaris
In het reglement van uw pensioen staat uw jaarsalaris vermeld dat mee wordt geteld voor
de pensioenberekening. Dit wordt ook wel uw pensioensalaris of pensioengevend
inkomen genoemd. Nu hoeft dit niet hetzelfde te zijn als uw werkelijke salaris. Een
pensioensalaris kan twaalf keer uw maandsalaris zijn, terwijl uw jaarinkomen uit dertien
maandsalarissen plus vakantietoeslag bestaat. Variabel loon zoals bonussen en provisie
worden vaak niet meegeteld voor uw pensioenopbouw.

4. U heeft een te hoge franchise
De meeste pensioenregelingen hanteren een franchise. Als deze franchise veel hoger is
als de AOW die u zult ontvangen, kunt u een tekort op uw AOW hebben. Dit geldt zeker
voor mensen die na 2015 voor het eerst AOW zullen ontvangen en u een jongere partner
heeft. Op dit moment kunt u nog een partnertoeslag krijgen voor uw partner die nog geen
65 jaar is, maar deze zal in 2015 verdwijnen. Dit betekent dat er in sommige situaties een
pensioentekort kan ontstaan.

5. U heeft verlof opgenomen
Er zijn weinig pensioenregelingen die bepalen wat er tijdens uw pensioen gebeurt als u
langdurig verlof heeft. Uw partnerpensioen blijft wel op peil wanneer u verloof neemt voor
een periode voor niet meer dan 18 maanden. Zit u er over na te denken om verlof te
nemen van uw werk, ga dan eerst een gesprek aan met uw werkgever of
pensioenuitvoerder en vraag of dit invloed heeft op de opbouw van uw pensioen.
Langdurig verlof en ouderschapsverlof heeft namelijk invloed op uw ouderdomspensioen.
Wanneer u op zwangerschapsverlof gaat hoeft u zich geen zorgen te maken. Uw salaris
loopt dan namelijk door en dus ook uw pensioenopbouw.

6. U heeft een pensioenbreuk
U vraagt zich natuurlijk af, wat is precies een pensioenbreuk? Een pensioenbreuk kan
ontstaan wanneer u van plan bent om van baan te wisselen. Het opgebouwde pensioen bij
uw vorige werkgever(s) zal dan niet automatisch opgetrokken worden naar uw nieuwe
salarisniveau. Dit gebeurt alleen met eindloonregelingen. Het probleem is echter dat de
meeste pensioenregelingen geen eindloonregelingen meer zijn.

7. Uw pensioen is lager geworden door ruil
Als u in het bezit bent van een pensioenregeling waarin het partnerpensioen op risicobasis
verzekerd is, dan vervalt dit pensioen op de pensioendatum. Dit betekent dat u dus alleen
uw ouderdomspensioen heeft. Wilt u iets voor uw partner regelen, dan kunt u een deel van
uw ouderdomspensioen inruilen voor een partnerpensioen. Dit heeft echter wel het effect
dat het ouderdomspensioen lager zal worden.

8. Uw bent van plan om eerder met pensioen te gaan
Als u van plan bent om eerder met pensioen te gaan, mist u hierdoor wel een aantal jaren
pensioenopbouw. Daarnaast zit u ook nog eens een aantal jaren zonder inkomen. U kunt
er dan ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Maar dit heeft wel
gevolgen voor uw maandelijkse inkomsten. Omdat u eerder stopt met werken, moet u
langer met uw pensioen doen. U krijgt dus per maand minder pensioen binnen.

9. Uw pensioen word niet geïndexeerd
In het reglement van uw pensioen staat vast hoe uw pensioen geïndexeerd zal worden.
Dat betekent dat uw pensioen aangepast zal worden aan loon- en prijsontwikkelingen.
Maar indexering is altijd voorwaardelijk. Uw pensioen zal dus nooit worden geïndexeerd
worden als er niet voldoende geld is.

10. U bent gescheiden
Ook dit kan een belangrijke reden zijn waarom u een te laag ouderdomspensioen heeft.
Als u gescheiden bent en u heeft daardoor een deel van uw ouderdomspensioen moeten
afstaan, kunt u daardoor zelf tekort komen met uw eigen ouderdomspensioen. Daarnaast
kan het ook dat er voor uw partner te weinig partnerpensioen is. Dan heeft uw ex zijn of
haar deel van het partnerpensioen bij de scheiding behouden.

11. U heeft een tekort opgelopen door een type pensioenregeling
Uw pensioen zal steeds afgeleid worden van uw laatst verdiende salaris. Dit staat vast in
uw eindloonregeling. Een probleem is echter dat eindloonregelingen vrijwel nooit meer
voorkomen. Hierdoor kunt u in andere pensioenregelingen tegen een tekort aanlopen.
Wat kan ik doen om een tekort van mijn ouderdomspensioen te voorkomen?
Ontzettend veel hard werkende mensen die tegelijk voor hun pensioen sparen, houden
verder totaal geen zicht op hun pensioen. Vaak wordt er gezegd dat een pensioen voor
later is en dat er ook wel later naar gekeken wordt. U bent natuurlijk een druk persoon en
u heeft momenteel wel andere dingen aan uw hoofd.
Probeer altijd tijdens de belangrijke beslissingen in uw leven, zoals het nemen van een
nieuwe baan, te checken wat dit voor uw pensioen betekent. Kleine veranderingen in uw
contract, kunnen al grote gevolgen hebben voor uw pensioen. Soms meer dan u denkt.
Ons advies is dan ook om altijd belangrijke beslissingen met uw partner, adviseur of
advocaat te bespreken. Probeer altijd te bekijken wat voor effect uw nieuwe beslissingen
hebben op uw pensioen en dat van uw partner. Uw administratie is altijd belangrijk. Zorg
dat u uw documenten over uw pensioen op orde heeft. En ons laatste advies is, durf altijd
te vragen. Ook wanneer u twijfels heeft over een belangrijke beslissing, vraag altijd om
advies. Uw werkgever, adviseur of partner weet wellicht het antwoord op uw vragen over
uw pensioen. Door te vragen en goed te overwegen, kunt u nooit voor vervelende
verrassingen komen te staan.