Hypotheken vergelijken

huis kopen met een hypotheek

Een huis kopen doe je samen voor de toekomst

Je bent op zoek naar een huis, maar je hebt natuurlijk niet de koopsom voor jullie starthuis op de plank liggen. Je kan naast een lening van je ouder ook lenen van een bank of instelling om je huis te financieren.

Daarvoor zijn hypotheken in het leven geroepen. Een hypotheek is een van de meest voordelige leningen. Dit komt door de lange looptijd (doorgaans 30 jaar) en het onderpand (je huis) dat ter beschikking wordt gesteld.

Bijna iedereen met een eigen huis heeft een hypotheek of heeft er een gehad. Hypotheken worden echter niet alleen voor huizen gebruikt. Voor een hypotheek betaal je hypotheekrente en kan je gebruik maken van hypotheekrenteaftrek (in Nederland).

De vraag blijft wat er eigenlijk zo voordelig is aan een hypotheek? De voordelen zijn:

–  Anno 2015 een ongekend lage rente! Een hypotheek heeft een relatief lage rente. Dit komt omdat er een onderpand is (het huis) en een langere looptijd. De hypotheekverstrekker heeft namelijk de zekerheid dat wanneer geen hypotheekaflossing betaald wordt, het huis garantie biedt. Dat vertegenwoordigd immers ook een bepaalde waarde. Verder kopen veel mensen huizen voor de langere termijn.

Hypotheekrenteaftrek, De in Nederland gunstige maatregel om de hypotheekrente voor de belasting af te trekken van het bruto inkomen. Deze maatregel maakt het voor kopers van huizen gemakkelijker een nieuw huis te kopen. De hypotheekrenteaftrek is voor 30 jaar geldig, over het algemeen een looptijd dat een huis gefinancierd moet worden. De hypotheekrenteaftrek is echter wel in het geding. Momenteel is nog geen sprake van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Toch zou dit in de toekomst kunnen gebeuren.

nationale hypotheek garantieNationale hypotheek garantie, Inwoners van Nederland kunnen nu tot 350.000 euro (in 2012 265.000 euro) gebruik maken van de Nationale Hypotheek Garantie. Dit houd in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de lening. De huisbezitter betaald hiervoor een eenmalige premie van 0,4% van de aankoopsom. Als de hypotheek hoger is dat 265.000 euro kan tot dit bedrag gebruik worden gemaakt van de Nationale Hypotheek Garantie.

Belangrijk bij het aangaan van elke willekeurige lening is dat u een vergelijking maakt van de verschillende aanbieders. Hiermee kunt u de voordelen en nadelen van verschillende partijen in acht nemen. Zo kan het zijn dat de ene hypotheekverstrekker andere rentetarieven of een andere looptijd hanteert dan de ander. Dit verschilt echter wel per situatie en per verstrekker. Om een hypotheek te vinden die goed aansluit bij uw eisen en wensen is het dus van belang te vergelijken.

Hypotheken vergelijken

U bent op zoek naar een huis, maar u heeft niet de koopsom voor het oprapen liggen. U gaat dus lenen om het droomhuis te kopen. Daarvoor zijn hypotheken in het leven geroepen. Een hypotheek is een van de meest voordelige leningen. Dit komt door de lange looptijd en het onderpand dat ter beschikking wordt gesteld. Bijna iedereen met een eigen huis heeft een hypotheek of heeft er een gehad. Hypotheken worden echter niet alleen voor huizen gebruikt. Voor een hypotheek betaald men hypotheekrente en kan men gebruik maken van hypotheekrenteaftrek (in Nederland).

De vraag blijft wat er eigenlijk zo voordelig is aan een hypotheek. De voordelen zijn hier voor u kort opgesomd:

– Lage Rente, een hypotheek heeft een relatief lage rente. Dit komt omdat er een onderpand is (het huis) en een langere looptijd. De hypotheekverstrekker heeft namelijk de zekerheid dat wanneer geen hypotheekaflossing betaald wordt, het huis garantie biedt. Dat is immers ook waard. Verder kopen veel mensen huizen voor de langere termijn.

– Hypotheekrenteaftrek, De in Nederland gunstige maatregel om de hypotheekrente voor de belasting af te trekken van het bruto inkomen. Deze maatregel maakt het voor kopers van huizen gemakkelijker een nieuw huis te kopen. De hypotheekrenteaftrek is voor 30 jaar geldig, over het algemeen een looptijd dat een huis gefinancierd moet worden. De hypotheekrenteaftrek is echter wel in het geding. Momenteel is nog geen sprake van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Toch zou dit in de toekomst kunnen gebeuren.

– Nationale hypotheek garantie, Inwoners van Nederland kunnen nu tot 350.000 euro (in 2012 265.000 euro) gebruik maken van de Nationale Hypotheek Garantie. Dit houd in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de lening. De huisbezitter betaald hiervoor een eenmalige premie van 0,4% van de aankoopsom. Als de hypotheek hoger is dat 265.000 euro kan tot dit bedrag gebruik worden gemaakt van de Nationale Hypotheek Garantie.

Belangrijk bij het aangaan van elke willekeurige lening is dat u een vergelijking maakt van de verschillende aanbieders. Hiermee kunt u de voordelen en nadelen van verschillende partijen in acht nemen. Zo kan het zijn dat de ene hypotheekverstrekker andere rentetarieven of een andere looptijd hanteert dan de ander. Dit verschilt echter wel per situatie en per verstrekker. Om een hypotheek te vinden die goed aansluit bij uw eisen en wensen is het dus van belang te vergelijken.

Er zijn verder verschillende soorten hypotheken. De populairste vijf hypotheekvormen worden hieronder uitgelegd:

1. Aflossingsvrije hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt het geleende bedrag niet afgelost. De afnemer betaalt alleen rente over de hypotheek. Deze hypotheek kent geen vooraf vastgestelde einddatum waarop de lening terugbetaald moet zijn. De lening wordt aan het einde terugbetaald door de woning of het gespaarde kapitaal uit verzekeringen of beleggingen.

2. Spaarhypotheek
Met een spaarhypotheek kan een eigen woning worden gefinancierd. Deze vorm bestaat uit twee delen, namelijk een hypothecaire lening en een spaarverzekering. Men betaalt dus twee rekeningen, één voor de lening en een voor de spaarrekening. De rekening voor de lening bestaat uit alleen rente. Op de spaarrekening wordt langzaam een kapitaal opgebouwd dat na vaak 30 jaar genoeg is om het huis mee af te lossen.

3. Bankspaarhypotheek
De vorm van hypotheek lijkt op de spaarhypotheek, hier wordt echter alleen niet gespaard voor een levensverzekering, maar een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW).

4. Levenhypotheek
De levenhypotheek is een combinatie van de aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering. Deze hypotheek is gekoppeld aan beleggingen op effecten. De lening wordt uitgekeerd aan het einde van de looptijd bij het overlijden van de verzekerden. Bij de levenhypotheek wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.

5. Annuïteiten hypotheek
Bij deze hypotheek wordt langzaam het bedrag afgelost met een gelijkblijvende rente. Een maandelijkse bruto lasten blijven dus gedurende de looptijd gelijk terwijl dat de jaarlijkse fiscale aftrek lager wordt. De netto lasten stijgen dus gedurende de looptijd omdat de rente niet fiscaal aftrekbaar is.

vergelijk hier de diverse hypotheek aanbieders op een rij