Rekening Courant krediet

Rekening-courantkrediet

Deze kredietvorm biedt rekeninghouders van banken de mogelijkheid een krediet op te nemen in rekening-courant. Met rekening-courant wordt de gewone betaalrekening bedoeld.

Kenmerken van een rekening-courantkrediet:

 • Met de rekeninghouder wordt een bedrag overeengekomen dat hij maximaal rood
  mag staan.
 • Over dit bedrag (de limiet) mag hij ineens of in gedeelten beschikken.
 • Terugbetaling van de geleende bedragen geschiedt, anders dan bij aflopend en doorlopend krediet, niet door verplichte maandelijkse betaling van termijnbedragen. De rekeninghouder mag zelf weten hoe hij de terugbetaling regelt. Wel wordt er een tijdstip met hem afgesproken waarop de debetstand opgeheven moet zijn.
 • Het tarief wordt regelmatig aan de renteontwikkelingen aangepast.

 

Voordelen van een rekening-courantkrediet:

 • Extra financiële ruimte voor onverwachte uitgaven.
 • Flexibel betaalgemak.
 • Snel geregeld en direct beschikbaar.
 • U betaalt alleen rente wanneer u gebruik maakt van het krediet.
 • Hoe hoger uw kredietlimiet is, hoe lager het rentepercentage.
 • De afgeloste bedragen binnen de kredietlimiet kunnen opnieuw worden opgenomen.

Looptijd

U blijft over het algemeen de beschikking houden over uw kredietfaciliteit zolang uw betaalrekening ten minste eens per drie maanden een positief saldo vertoont.

De betalingsverplichting

Het terugbetalen van de lening en de rente zijn bij het rekening-courantkrediet losgekoppeld.
De rente, die over het uitstaand debetsaldo verschuldigd is, wordt eens per drie maanden of eens per (half) jaar met u verrekend. Het desbetreffende bedrag wordt dan bijgeschreven bij de uitstaande schuld.

Achterstalligheid

Achterstalligheid ontstaat bij rekening-courantkredieten wanneer de limiet of de overeengekomen looptijd overschreden wordt. Bij de meeste rekening-courantkredieten wordt over achterstallige bedragen hetzelfde tarief berekend als over het niet-achterstallige deel van het uitstaande debetsaldo. Soms wordt na overschrijding van de limiet of de looptijd door de kredietgever een hoger tarief in rekening gebracht.

Salariskrediet

De belangrijkste vorm van rekening-courantkrediet is het salariskrediet. Hierbij is er sprake van geoorloofd rood staan op uw betaalrekening. Deze kredietvorm wordt meestal standaard aangeboden wanneer u een betaalrekening opent. De limieten wordt vastgesteld nadat het salaris of de uitkering één of meerdere keren daadwerkelijk op de rekening is bijgeschreven. De hoogte van de limiet is dan ook afhankelijk van de hoogte van uw netto maandinkomen.